Ustavno sodišče

namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2010; nadgradnja MS Office SharePoint Server 2007 in migracija podatkov.
Ustavno sodišče RS 2011