Zgodovina

 

KOMPAS Xnet je pričel z izvajanem izobraževanja v letu 1989/90. Za večino dejavnosti to ni posebej dolga doba, v informatiki pa 20 let predstavlja 'častitljivo starost'. V nasprotju s tem dejstvom pa smo mlad kolektiv, imamo ogromno izkušenj in znanja.

Prve računalniške tečaje smo pripravili v šolskem letu 1989/90. Takrat še v okviru podjetja KOMPAS Jugoslavija, TOZD Turizem PE Informatika, ki je zaposlovala preko 60 informatikov različnih profilov. PE Informatika je bila zadolžena za celotno informacijsko tehnologijo takratnega KOMPAS-a - od razvoja aplikacij, do izgradnje in vzdrževanja računalniškega omrežja in sistemov ter izobraževanja.

Takrat so bili tečaji zgolj interne narave, namenjeni izključno zaposlenim v KOMPAS-u po vsej Jugoslaviji. Kljub temu pa smo v letu in pol usposobili 1000 uporabnikov, katerim je računalnik bistveno olajšal vsakdanje poslovanje.
Postopoma so se v naše programe izobraževanja začeli vključevati tudi zunanji udeleženci.

V letih 1991 in 1992 se je KOMPAS dokapitaliziral in spremenil v delniške družbe, med katerimi je bil tudi KOMPAS Xnet. V tistem obdobju se je iz podjetja izločil oddelek za razvoj aplikacij in servisna služba, ki sta ustanovili samostojni podjetji. V tem obdobju se je podjetje že začelo odpirati in iskati stranke zunaj sistema KOMPAS. Postopoma smo širili svoj izobraževalni program in posodobili učilnico.

Kasneje se je osamosvojil tudi računalniški center in ustanovil podjetje KOMPAS Atrax. Le ta je prevzel nadzor nad računalniškim omrežjem in sistemi. Tako sta na KOMPAS Xnet-u ostali dejavnost izobraževanja in pomoč uporabnikom KOMPAS-ovega omrežja.

Razvoj podjetja je v letu 1995 močno ovirala neugodna lastniška struktura, saj je 100% lastnik podjetja KOMPAS Xnet zabredel v hude finančne težave. Tako se je podjetje dokončno lastninsko preoblikovalo in to strukturo ima še danes.

Že leta 1998 nam je Microsoft podelil status Microsoft Certified Solution Provider, ki se je 1. januarja 2001 preimenoval v Microsoft Certified Partner, od februarja 2001 pa imamo tudi status Microsoft Certified Technical Education Center – CTEC.

V letu 2001 smo pridobili tudi certifikat kakovosti po ISO standardih 9001:2000, ki nam ga je podelil BVQI.

V letu 2002 smo s podjetjem Software AG podpisali pogodbo, po kateri smo si pridobili licenco za izvajanje tečajev iz programa XML Academy.

Leto 2004 je bilo še posebej delovno. Na podlagi rešitve za MS Office 2003 nam je Microsoft priznal dodatno usposobljenost, poleg izobraževalnega centra še Information Worker, kar v praksi pomeni specializacija za MS Office sisteme.

To in še nekaj drugih aktivnosti je pripomoglo k pridobitvi statusa Microsoft Gold Certified Partner, ki smo ga uradno prejeli 25. februarja 2005. Pridobili smo še specializacijo za Small Business Specialist.

Januarja in februarja 2006 smo izvedli popolno adaptacijo novih poslovnih prostorov v Stegnah in se 4. marca tudi v celoti preselili v prenovljene prostore. Izbrali smo tudi nov logotip podjetja.

Na podlagi potrjenih referenc naših strank, nam je leta 2007 Microsoft priznal posebno specializacijo na področju razvoja - Custom Development Solutions Competency.

V letu 2008 smo pridobili tudi kompetenco Security Software Advisor, s katero izkazujemo usposobljenost na področju varnosti.

V letu 2010 smo dobili dve pomembni nagradi na področju razvoja, ki se nanašata na spletno stran NT konference 2010, ki je bila prva delujoča aplikacija v Sloveniji, narejena na Azure platformi:
 

  • PRIZNANJE za najbolj inovativni pristop pri uporabi Microsoftovih spletnih tehnologij in platforme med slovenskimi partnerji smo prejeli od slovenske podružnice MS
  • Komisija korporacije Microsoft je potrdila, da spletna stran NTK 2010 zasluži svoje mesto med študijskimi primeri uspešnih projektov in je tako zgled učinkovite uporabe Microsoftove tehnologije Windows AZURE

 

Istega leta smo pridobili tudi GOLD kompetenco za SharePoint, ki jo imamo edini med Microsoftovimi CPLS-ji v Sloveniji. Prav tako smo v tem letu tudi prvič sodelovali na izboru za najboljšega zaposlovalca in se uvrstili med 7 finalistov Zlate niti 2010.

V začetku leta 2011 smo pričeli s sodelovanjem z Solid Quality Mentors in tako še razširili našo ponudbo izobraževanj s področja razvoja in SQL-a.

Pred kratkim smo našemu Roku Bermežu priredili zabavo za pridobitev laskavega naziva MVP (Microsoft Most Valuable Professional) za Windows Azure.