Reference

 

Adriatic Slovenica

Adriatic Slovenica (SharePoint 2016)

 • Izdelava kompletnega intranet portala s prenosom vsebin iz starega Liferay portala na SharePoint, ki vključuje dodatno globalno navigacijo v glavi, keyvisual, megamenu in ostale gradnike po meri v masterpage 
 • Izdelava novih namenskih rešitev kot so newsletter za SharePoint, pregled in potrjevanje sejnih sob z preverjanjem prekrivanja tudi ponavljajočih dogodkov, pregled in potrjevanje rezervacij počitniških kapacitet, notification center za SharePoint ki zbira obvestila o komentarjih na SharePoint portalu (tako kot smo vajeni iz Facebooka), podpora uporabnikom …

Kolektor

Intranet razvoj

 • Izdelava kompletnega intranet portala na SharePoint platformi, ki vključuje dodatno navigacijo v glavi, keyvisual in ostale gradnike po meri v masterpage
 • Izdelava web templatov za podjetja in time …

 

Cinkarna Celje

Vzpostavitev dokumentnega sistema

 

Elektro Maribor

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016


 

Agencija za energijo

Vzpostavitev intranet portala na platformi SharePoint 2016

Za naročnika smo vzpostavili dva intranet portala, vključno z matrico strani.
Vzpostavili smo mesto za poslovno inteligenco (BI) in prenos vsebin. Izdelali smo vmesnika za objavljanje novic in fotografij, ki se prikazujejo v obliki galerije. Dodani so bili gradniki za dokumente, seznam zaposlenih, ipd.

Na koncu smo izvedli še izobraževanje za urednike in administratorje.

Leto 2017 / 2018

Elektro Gorenjska

Namestitev SharePoint strežnika

Izvedli smo namestitev in konfiguracijo SharePoint strežnika ter branding.

Leto 2017

AJPES

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo intranet portala iz verzije SharePoint 2010 na SharePointu 2016, z vmesnim korakom nadgradnje na SharePoint 2013. Pri tem smo poskrbeli tudi za prenos vsebin iz starega na novi portal.

Leto 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016, testno in produkcijsko okolje.

Nadgradnja in prilagoditev namenskih rešitev:

 • rešitev za vnos službenih poti
 • rešitev za vnos zahtevkov za pomoč (Help Desk)
 • rešitev za izposojo opreme

V sklopu postavitve portala se izdela matrica strani. Pri tem se upošteva CGP podjetja, ki ga posreduje naročnik.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2016

Cilj projekta je bila nadgradnja obstoječega intranet portala na verzijo SharePoint 2016. Ker prehod na verzijo 2016 ni možen neposredno iz verzije 2007 je bila potrebna začasna postavitev strežnika SP2010 in SP2013. Oba služita zgolj za ureditev strukture baze podatkov.

V sklopu nadgradnje portala smo izdelali novo matrico ter t.i. display template za prikaz novic na naslovnici in prikaz posamezne novice.
Naročniku smo nudili pomoč pri reorganizaciji vsebin in izvedli izobraževanje uporabnikov.

Leto 2016

Agencija za energijo

Namestitev SharePoint 2016

Postavitev SharePoint 2016 infrastrukture v ločena domenska okolja za poslovno analitiko in podporo intranetu.

Leto 2016

Kapitalska družba

Postavitev SharePoint portala in razvoj dodatnih funkcionalnosti

Za naročnika smo postavili portal SharePoint 2010 in razvili funkcionalnost za beleženje metapodatkov za dokumente z uporabo document setov.

Leto 2016

Gorenje surovina d.d.

Migracija v SharePoint Online

Za naročnika smo izvedli migracijo SharePoint On-Prem v SharePoint Online in razvili nekaj dodatnih funkcionalnosti.

Leto 2016

Trimo d.d.

Dograditev SharePoint funkcionalnosti

Za naročnika smo izvedli dograditev SharePoint funkcionalnosti, ki omogoča vnos in urejanje referenc, prikazanih na spletni strani.

Leto 2016

Elektro Celje

Nadgradnja SharePoint

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo portala na SharePoint 2013, pri čemer je bilo potrebno okolje pripraviti še za povezavo z MS Project Serverjem in prenesti prenesti veliko namenskih rešitev.

Leto 2016 

Mladinska knjiga Založba d.d.

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013

Namestitev in konfiguracija strežnika SharePoint 2013, vključno s SP1 in zadnjih popravkov. Pri namestitvi in konfiguraciji se upoštevajo najboljše prakse pri konfiguraciji SP 2013 vključno z vzpostavitvijo povezave z AD, konfiguracijo iskalnika, nastavitve servisov in nastavitvijo ustrezne avtentikacije; tehnična dokumentacija.

Izdelali smo tudi matrico strani, skladno s CGP naročnika.

Leto 2016

Actual I.T. d.d.

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2013

Implementacija intranet portala na platformi SharePoint 2013 z migracijo vsebin iz portala SharePoint 2007; testno in produkcijsko okolje.

Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.

Dodatno so razviti moduli, ki podpirajo nekatere poslovne procese:

 • Dopusti in izobraževanja
 • Bolniška odsotnost
 • Naročila dela pravni službi
 • Telefonski imenik
 • Novice

Leto 2015 / 2016

Salus d.d.

Postavitev intranet portala na SharePoint 2013

Izdelali smo interni portal na platformi SharePoint 2013 s poudarkom na prikazu poročil poslovanja za vodstvo, ki se prikazujejo v obliki Excel tabel na določenem mestu na portalu.

Poleg poročil so bile razvite še nekatere dodatne funkcionalnosti, ki niso bile podprte Out of the Box.

Leto 2015 

Doba

Izdelava CMS

Izdelava CMS za upravljanje vsebin predavateljev na SharePoint 2013.

Leto 2015

Microsoft za Ministrstvo za javno upravo

SharePoint portal

Za naročnika smo izvedli pilotno postavitev internega portala na platformi SharePoint 2013. Portal je vključeval večinoma OOTB funkcionalnosti z nekaj minimalnega razvoja. Prav tako smo naročniku pomagali pri uporabi s konzultacijami.

Leto 2015

ProNid

Spremljanje KPI in drugih kazalcev

Za tujega naročnika smo izvedli projekt spremljanja KPI in drugih kazalcev za njihove obrate. Med seboj smo povezali 3 platforme, in sicer: SharePoint Online, ki je namenjen vnosu podatkov in šifrantov, Azure, ki skrbi za hrambo in Power BI, kjer so izdelana poročila.

Leto 2015

Savske elektrarne

SEL

Namestitev, konfiguracija in prilagoditve na SharePoint 2013.

Leto 2015

Krka d.d.

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2013

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2013 ter nadgradnja vsebin in namenskih rešitev s SharePoint 2007.

Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.
Izdelava dokumentacije in šolanje urednikov.

Extranet:

 • Postavitev okolja (test+produkcija)
 • Nadgradnja produkcija (prenos vsebin)
 • Branding (MasterPages, PageLayouts)
 • Prikaz krovnih spletnih mest WP
 • Password WebPart
 • Testiranje & Prenos v produkcijo

Intranet:

 • Postavitev okolja(test+produkcija)
 • Nadgradnja test (prenos vsebin)
 • Nadgradnja produkcija (prenos vsebin)
 • Izdelava Site definitions
 • Izdelava Site templates
 • Izdelava List Definition
 • Izdelava Content Types
 • Izdelava WP
 • Izdelava kontrol
 • Izdelava  featurjev
 • Branding (MasterPages, teme)

Po primopredaji, od januarja 2015 ==>
redno in preventivno vzdrževanje, pomoč in svetovanje naročniku
prilagoditve in izdelava vrste namenskih rešitev po specifikaciji naročnika.

Leto 2013 / 2014

SharePoint dnevi 2014

Spletna stran SPD 2014

Na platformi SharePoint 2013 smo postavili spletno stran konference SharePoint dnevi 2014, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

 • splošne informacije o konferenci in lokaciji
 • oddajanje predavanj
 • prijave sponzorjev
 • program in urnik konference
 • predavatelji
 • ankete
 • osebni urniki
 • prijave udeležencev
 • ...

Leto 2014

Cinkarna Celje

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013.

Leto 2014

Medis

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2013 in prilagoditve.

Leto 2014

Akrapovič d.d.

SharePoint storitve

Izdelava matrice.

Leto 2014

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

SharePoint storitve

Dodatne funkcionalnosti in prilagoditve (naročilnice, potni nalogi).

Leto 2014

Studio Moderna

Nadgradnja SharePoint 2010 na SP 2013

Nadgradnja SharePoint 2010 na SP 2013 z migracijo vsebin in prilagojenih rešitev.

Izdelava matrice, skladno s CGP naročnika.

Leto 2014

Univerza v Ljubljani

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013

Nadgradnja SharePoint Server 2010 na SharePoint Server 2013 ter migracija vsebin.

Izdelava oblikovne predloge za portal - Master Page

Leto 2014

SharePoint dnevi 2013

Spletna stran SPD 2013

Spletna stran konference SharePoint dnevi 2013, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

 • splošne informacije o konferenci in lokaciji
 • oddajanje predavanj
 • prijave sponzorjev
 • program in urnik konference
 • predavatelji
 • ankete
 • osebni urniki
 • prijave udeležencev
 • ...

Leto 2013

Trimo d.d.

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013.

Leto 2013

Akrapovič d.d.

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013.

Leto 2013

dm-drogerie markt

Nadgradnja SharePoint strežnika

Nadgradnja Windows SharePoint 2010 Foundation na SharePoint Server 2013.

Leto 2013

Sandoz

Dashboard in PPM Changes

Za naročnika smo izdelali SharePoint rešitvi, ki omogočata:

 • izdajanje, urejanje in spremljanje pobud za izpostave podjetja,
 • učinkovit pregled in sledljivost nad spremembami embalaže ter različnih pomožnih snovi 

Leto 2013

Hidria d.d.

Nadgradnja SharePoint

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013.

Leto 2013

Adria Mobil d.o.o.

Nadgradnja z WSS 3.0 na SharePoint Foundation 2013

Nadgradnja z WSS 3.0 na SharePoint Foundation 2013 ter migracija vsebin.

Nadgradnja namenske rešitve za spremljanje procesov.

Izdelava matrice, skladno s CGP naročnika.

Leto 2013

Zavarovalnica Tilia

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2013

Namestitev in konfiguracija 3 SharePoint 2013 farm (test, produkcija in QA), prenos baz in migracija vsebin.

Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in prilagoditve, pomoč in svetovanje naročniku.

Leto 2012 / 2013

Intereuropa

Namestitev SharePoint 2010

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2010 in ustrezne prilagoditve.
Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.

Izdelava dokumentacije in izobraževanje administratorjev / urednikov.

Leto 2012 / 2013

SharePoint dnevi 2012

Spletna stran SPD 2012

Spletna stran konference SharePoint dnevi 2012, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

 • splošne informacije o konferenci in lokaciji
 • oddajanje predavanj
 • prijave sponzorjev
 • program in urnik konference
 • predavatelji
 • ankete
 • osebni urniki
 • prijave udeležencev
 • ...

Leto 2012

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

SharePoint prilagoditve in dodatne funkcionalnosti

Za naročnika smo naredili prilagoditve in razvili dodatne funkcionalnosti na SharePointu.

Leto 2012

Krka d.d.

SharePoint

Vzpostavitev POC okolja MOSS 2010.

Leto 2012

Elektro Celje

EC InfoPath

Prilagoditev InfoPath obrazcev.

Leto 2012

Microsoft Slovenija za Ministrstvo za finance

Finance

Vzpostavitev 4 SharePoint farm.

Leto 2012

Mladinska knjiga Založba d.d.

Izdelava portala za Hrvaško

Izdelava portala za MKZ Hrvaška.

Leto 2012

Mladinska knjiga Založba d.d.

Namestitev SharePoint 2010

Namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2010 Enterprise ter selitev vsebin z obstoječega SP strežnika.

Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in spremembe ter pomoč naročniku.

Leto 2011 / 2012

PBS - Poštna banka Slovenije, d.d.

Sklepi in priporočila

Avtomatsko spremljanje sklepov uprave in strokovnega kolegija ter priporočil revizijskih poročil.

Implementacija sprememb in dopolnitev programske rešitve za spremljanje sklepov in priporočil.

Leto 2011 / 2012

MNZ, Policija

Nadgradnja SharePoint

Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation.

Leto 2011

dm-drogerie markt

SharePoint storitve

Postavitev Search Server Express 2010, nadgradnja Windows SharePoint Services 3.0

Leto 2011

Codeplex

SP2010 ADgroupMembers

Web part za prikaz članov skupine aktivnega imenika kot odprtokodni projekt na Codeplexu.

Leto 2011

Studio Moderna

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010 in prenos obstoječih vsebin.

Izdelava matrice v skladu s CGP naročnika.

Redno preventivno vzdrževanje portala; svetovanje in pomoč naročniku.

Leto 2011

Toyota-Adria d.o.o.

Toyota Portal in Forms

Postavitev SharePoint 2007 in selitev vsebin iz portala hčerinske družbe v tujini v Ljubljano.

Izdelava elektronskih obrazcev.

Leto 2010

Microsoft Slovenija za Krka d.d.

KrkaNet

Uvajanje novih administratorjev za SharePoint strežnike in urejanje vsebin na KrkaNet portalu.

Leto 2010

Microsoft Slovenija za Bankart

Nadgradnja SharePoint 2007 na 2010

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo portala SharePoint 2007 na 2010.
 
Leto 2010

Toyota Adria d.o.o.

Kaizen

Izdelava sistema za sprejemanje in ocenjevanje inovativnih predlogov in izboljšave v podjetju.

Izdelava elektronskih obrazcev

Leto 2010

Univerza v Ljubljani

Vzpostavitev intraneta na SharePoint 2007

Postavitev SharePoint 2010, izdelava glavne strani portala, ki je namenjen vsem članicam Univerze v Ljubljani in nadgradnja iz SharePoint 2007.

Leto 2010

Ministrstvo za kulturo

Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo intranet portala WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation.

V sklopu projekta je bil opravljen še prenos in prilagoditev vsebin iz Windows SharePoint Services 3.0 na SharePoint 2010 Foundation.

Leto 2010

ACH d.d.

Nadgradnja SharePoint 2003 na 2010

Nadgradnja SharePoint 2003 na 2010, prenos in prilagoditev vsebin.

Leto 2010

Ministrstvo za kulturo

Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation

Namestitev in konfiguracija operacijskega sistema in SQL strežnika.
Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation; prenos in prilagoditev vsebin.

Leto 2010

Toyota Adria d.o.o.

Postavitev SharePoint 2007

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2007 in selitev vsebin, iz portala v hčerinski družbi v tujini, v Ljubljano.

Leto 2010

Univerza v Ljubljani

Postavitev SharePoint 2010

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2010, izdelava glavne strani portala, ki je namenjen vsem članicam Univerze v Ljubljani.

Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.

Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in prilagoditve; pomoč in svetovanje naročniku.

Leto 2010

Toyota Adria d.o.o.

Help Desk

Za SharePoint 2007 smo razvili program za podpro uporabnikom (Help desk), preko katerega uporabniki podajo vloge za pomoč. Sistem o novi vlogi obvesti administratorja in ko ta odpravi težavo, je uporabnik o tem obveščen. Uporabnik lahko rešitev potrdi ali zavrne, o slednjem je ponovno obveščen administrator.

Leto 2009 / 2010

Ministrstvo za kulturo

Rezervacije

Za SharePoint 2007 smo uredili podporo za službena potovanja, odsotnosti, dopuste in rezervacijo skupnih prostor in virov. Uporabniki lahko na portalu oddajo ustrezno vlogo, ki jo v odobritev dobi njihov nadrejeni. Na koncu je o odločitvi nadrejenega, uporabnik obveščen preko elektronske pošte.

Leto 2009

Kapitalska družba d.d.

Spletnica

Po naročnikovih zahtevah smo za SharePoint 2007 oblikovali glavne strani (Master Page), skladno s CGP-jem podjetja.
Nadgradnja spletnih gradnikov in dopolnitev lastnih stilov za oblikovanje besedila.

Leto 2008 / 2009

Potrebuješ pomoč?
Potrebuješ pomoč?