Reference

 

Adriatic Slovenica

Adriatic Slovenica (SharePoint 2016)

 • Izdelava kompletnega intranet portala s prenosom vsebin iz starega Liferay portala na SharePoint, ki vključuje dodatno globalno navigacijo v glavi, keyvisual, megamenu in ostale gradnike po meri v masterpage 
 • Izdelava novih namenskih rešitev kot so newsletter za SharePoint, pregled in potrjevanje sejnih sob z preverjanjem prekrivanja tudi ponavljajočih dogodkov, pregled in potrjevanje rezervacij počitniških kapacitet, notification center za SharePoint ki zbira obvestila o komentarjih na SharePoint portalu (tako kot smo vajeni iz Facebooka), podpora uporabnikom …

Kolektor

Intranet razvoj

 • Izdelava kompletnega intranet portala na SharePoint platformi, ki vključuje dodatno navigacijo v glavi, keyvisual in ostale gradnike po meri v masterpage
 • Izdelava web templatov za podjetja in time …

 

Cinkarna Celje

Vzpostavitev dokumentnega sistema

 

Elektro Maribor

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016


 

Agencija za energijo

Vzpostavitev intranet portala na platformi SharePoint 2016

Za naročnika smo vzpostavili dva intranet portala, vključno z matrico strani.
Vzpostavili smo mesto za poslovno inteligenco (BI) in prenos vsebin. Izdelali smo vmesnika za objavljanje novic in fotografij, ki se prikazujejo v obliki galerije. Dodani so bili gradniki za dokumente, seznam zaposlenih, ipd.

Na koncu smo izvedli še izobraževanje za urednike in administratorje.

Leto 2017 / 2018

Optotek

Dograditev informacijskega sistema

Dobava strojne in programske opreme.

Namestitev in konfiguracija backup sistema in dodatnega poštnega strežnika.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije

Aplikacija je namenjena dostopu in izmenjavi podatkov med Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.

Cilj projekta je bil informatizacija sporočila o izidu posredovanja in je vključeval vse od načrtovanja rešitve, oblikovne prenove pa do razvoja aplikacije, testiranje in namestitev na strežnik naročnika.

Leto 2017

Banka Slovenije

Prenova spletne strani

Pripravili smo grafično predlogo za novo spletno stran Banke Slovenije www.bsi.si, izvedli prenos vsebine ter implementirali želene funkcionalnosti.

Vmesnik za urejanje vsebine (CMS)  spletne strani je plod našega lastnega razvoja in vključuje vse bistvene funkcionalnosti: administracija uporabnikov, urejanje vsebin, večjezičnost, drobtinice, ... Glede na želje in zahteve naročnika smo razvili in prilagodili tudi ostale.

www.bsi.si

Leto 2017

Elektro Gorenjska

Namestitev SharePoint strežnika

Izvedli smo namestitev in konfiguracijo SharePoint strežnika ter branding.

Leto 2017

Trivandi Chanzo, Velika Britanija

5th Asian Indoor and Martial Arts Games, Ashgabat 2017, Turkmenistan

Naši ekipi je bila zaupana zahtevna naloga "Technical Manager" in s tem je prevzela odgovornost za upravljanje celotne Microsoft infrastrukture, za potrebe iger. Dela so se izvajala v času od novembra 2016 - konca septembra 2017.

Poleg odgovornosti za nemoteno delovanje, varnost, upravljanje in prilagajanje infrastrukture, ki so jo izvajali naši sistemski inženirji, smo nudili tudi pomoč uporabnikom. Na prizorišču iger sta bila slaba dva meseca naša sodelavca, ki staposkrbela za hitro reševanje oprativnih dnevnih težav uporabnikov.

Leto 2016 / 2017.

AJPES

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo intranet portala iz verzije SharePoint 2010 na SharePointu 2016, z vmesnim korakom nadgradnje na SharePoint 2013. Pri tem smo poskrbeli tudi za prenos vsebin iz starega na novi portal.

Leto 2017

Zavarovalnica Sava

Migracija e-pošte v Office 365

Migracija elektronske pošte v Office 365 in pomoč pri selitvi poštnih predalov.

Leto 2017

Eurodesign za Ministrstvo za mladino in šport Azerbajdžan

Ministrstvo za mladino in šport Azerbajdžan

V sodelovanju s partnerjem Eurodesign iz Azerbajdžana, smo, v močni mednarodni konkurenci, pridobili izvedbo projekta prenove spletne strani za, Ministry of youth and sport, Azerbaijan.

Izdelava grafične predloge, ki ustreza sodobnim oblikovalskim smernicam in z vključeno podporo za mobilne naprave. Implementacija vmesnika za urejanje vsebin spletne strani (CMS), ki je plod našega lastnega razvoja in nekaterih dodatnih funkcionalnosti, kot so: potrjevanje vsebin, napredni kontaktni obrazec, poročila, dostop v CMS, skladno s pravicami, večjezičnost, galerija, "odštevalnik", ...

http://mys.gov.az/en

Leto 2016 / 2017

Eurodesign, Azerbajdžan

Islamske igre

Izdelava spletne strani za Islamske igre -  Islamic Solidarity Games, Baku 2017 po predloženi grafični predlogi.

Implemenitran urejevalnik spletnih vsebin - CMS in nekatere funkcionalnosti, kot so: večjezičnost, galerija, integracija s socialnimi omrežji, odštevalnik,...

V 2. fazi projekta je bil izdelan nov design za osnovno spletno stran in implementiran t.i. slider in implementiranih še nekaj naprednejših funkcionalnosti (novice, video vsebine, "pridružie se nam", "call to action", ...).

Stran zaradi boljše skalabilnosti gostuje na Microsoft Azure.

www.baku2017.com

Leto 2016 / 2017

Pošta Slovenije

Prenova aplikacije za dostavo nenaslovljene direktne pošte

Razvili smo spletno aplikacijo za dostavo nenaslovljene pošte, s pomočjo katere stranke pridobijo informativno ponudbo in pripravijo razdelilnike, po katerih Pošta Slovenije nato izvede distribucijo pošiljk.

Leto 2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016, testno in produkcijsko okolje.

Nadgradnja in prilagoditev namenskih rešitev:

 • rešitev za vnos službenih poti
 • rešitev za vnos zahtevkov za pomoč (Help Desk)
 • rešitev za izposojo opreme

V sklopu postavitve portala se izdela matrica strani. Pri tem se upošteva CGP podjetja, ki ga posreduje naročnik.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2016

Cilj projekta je bila nadgradnja obstoječega intranet portala na verzijo SharePoint 2016. Ker prehod na verzijo 2016 ni možen neposredno iz verzije 2007 je bila potrebna začasna postavitev strežnika SP2010 in SP2013. Oba služita zgolj za ureditev strukture baze podatkov.

V sklopu nadgradnje portala smo izdelali novo matrico ter t.i. display template za prikaz novic na naslovnici in prikaz posamezne novice.
Naročniku smo nudili pomoč pri reorganizaciji vsebin in izvedli izobraževanje uporabnikov.

Leto 2016

Agencija za energijo

Namestitev SharePoint 2016

Postavitev SharePoint 2016 infrastrukture v ločena domenska okolja za poslovno analitiko in podporo intranetu.

Leto 2016

Kapitalska družba

Postavitev SharePoint portala in razvoj dodatnih funkcionalnosti

Za naročnika smo postavili portal SharePoint 2010 in razvili funkcionalnost za beleženje metapodatkov za dokumente z uporabo document setov.

Leto 2016

Gorenje surovina d.d.

Migracija v SharePoint Online

Za naročnika smo izvedli migracijo SharePoint On-Prem v SharePoint Online in razvili nekaj dodatnih funkcionalnosti.

Leto 2016

Trimo d.d.

Dograditev SharePoint funkcionalnosti

Za naročnika smo izvedli dograditev SharePoint funkcionalnosti, ki omogoča vnos in urejanje referenc, prikazanih na spletni strani.

Leto 2016

Elektro Celje

Nadgradnja SharePoint

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo portala na SharePoint 2013, pri čemer je bilo potrebno okolje pripraviti še za povezavo z MS Project Serverjem in prenesti prenesti veliko namenskih rešitev.

Leto 2016 

Lekarniška zbornica

Posodobitev informacijskega sistema

Posodobitev informacijskega sistema, dobava strojne in programske opreme, namestitev in konfiguracija Exchange in SharePoint strežnika

Redno preventivno vzdrževanje.

Mladinska knjiga Založba d.d.

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013

Namestitev in konfiguracija strežnika SharePoint 2013, vključno s SP1 in zadnjih popravkov. Pri namestitvi in konfiguraciji se upoštevajo najboljše prakse pri konfiguraciji SP 2013 vključno z vzpostavitvijo povezave z AD, konfiguracijo iskalnika, nastavitve servisov in nastavitvijo ustrezne avtentikacije; tehnična dokumentacija.

Izdelali smo tudi matrico strani, skladno s CGP naročnika.

Leto 2016

Visit d.o.o.

Spletna stran

Prenova korporativne spletne strani, na katerih naročnik predstavlja svoje storitve in rešitve.
Za objavo in urejanje vsebin ima naročnik na voljo urejevalnik vsebin - CMS, ki je prod našega razvoja.

www.visit.si

Leto 2016

Actual I.T. d.d.

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2013

Implementacija intranet portala na platformi SharePoint 2013 z migracijo vsebin iz portala SharePoint 2007; testno in produkcijsko okolje.

Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.

Dodatno so razviti moduli, ki podpirajo nekatere poslovne procese:

 • Dopusti in izobraževanja
 • Bolniška odsotnost
 • Naročila dela pravni službi
 • Telefonski imenik
 • Novice

Leto 2015 / 2016

Elektrotehniška zveza Slovenija

EZS glosar

Za naročnika smo izdelali spletni slovar tehničnih izrazov z možnostjo uvoza in urejanja izrazov in oddaje ter urejanja komentarjev.

www.eglosar.si

Leto 2016

Eurodesign, Azerbajdžan

Spletna stran za dirko F1

Izdelava strani za Bakucitycircuit.com je bil eden izmed prodornejših projektov za Kompas Xnet v letu 2015 in 2016. Projekt je vključeval postavitev spletne strani in dve fazi funkcionalnih dograditev.

Spletna stran je uporabljala Windows Azure, ki je omogočal prepotrebno konfiguracijo glede na močno povečan obseg obiskov v času dirke.

Spletna stran je bila nagrajena z nagrado NETTY 2016 kot najboljša spletna stran s področja športa v Azerbajdžanu.

http://www.bakucitycircuit.com

Leto 2015 in 2016

Salus d.d.

Postavitev intranet portala na SharePoint 2013

Izdelali smo interni portal na platformi SharePoint 2013 s poudarkom na prikazu poročil poslovanja za vodstvo, ki se prikazujejo v obliki Excel tabel na določenem mestu na portalu.

Poleg poročil so bile razvite še nekatere dodatne funkcionalnosti, ki niso bile podprte Out of the Box.

Leto 2015 

Doba

Izdelava CMS

Izdelava CMS za upravljanje vsebin predavateljev na SharePoint 2013.

Leto 2015

Microsoft za Ministrstvo za javno upravo

SharePoint portal

Za naročnika smo izvedli pilotno postavitev internega portala na platformi SharePoint 2013. Portal je vključeval večinoma OOTB funkcionalnosti z nekaj minimalnega razvoja. Prav tako smo naročniku pomagali pri uporabi s konzultacijami.

Leto 2015

ProNid

Spremljanje KPI in drugih kazalcev

Za tujega naročnika smo izvedli projekt spremljanja KPI in drugih kazalcev za njihove obrate. Med seboj smo povezali 3 platforme, in sicer: SharePoint Online, ki je namenjen vnosu podatkov in šifrantov, Azure, ki skrbi za hrambo in Power BI, kjer so izdelana poročila.

Leto 2015

Savske elektrarne

SEL

Namestitev, konfiguracija in prilagoditve na SharePoint 2013.

Leto 2015

Eurodesign za BEGOC, Azerbajdžan

1. evropske igre - Baku 2015

V sredini oktobra 2014 smo prevzeli odgovorno nalogo v mednarodnem projektu 1st European Games, ki so potekale od 12. do 28. junija 2015 v Bakuju – Azerbajdžan.

Našim strokovnjakom je bila zaupana vloga Level 3 inženirjev. Njihove naloge so med drugim vključevale vzdrževanje Exchangea, Active Directoryja, SQL-a, SharePointa, Lynca ter Officea 365.

Leto 2014 / 2015

Optotek

Prenova informacijskega sistema

Prenova informacijskega sistema, ki je vključevala virtualizacijo okolja in implementacijo Exchange strežnika, antivirusno zaščito in varnostno kopiranje podatkov ter redno preventivno vzdrževanje.

Leto 2015

Studio Moderna

Implementacija Exchange strežnika

Implementacija Exchange strežnika za 7000 uporabnikov.

Leto 2015

Studio Moderna

Implementacija Skype for Business

Namestitev in konfiguracija Skype for Business strežnika za 7000 uporabnikov.

Krka d.d.

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2013

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2013 ter nadgradnja vsebin in namenskih rešitev s SharePoint 2007.

Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.
Izdelava dokumentacije in šolanje urednikov.

Extranet:

 • Postavitev okolja (test+produkcija)
 • Nadgradnja produkcija (prenos vsebin)
 • Branding (MasterPages, PageLayouts)
 • Prikaz krovnih spletnih mest WP
 • Password WebPart
 • Testiranje & Prenos v produkcijo

Intranet:

 • Postavitev okolja(test+produkcija)
 • Nadgradnja test (prenos vsebin)
 • Nadgradnja produkcija (prenos vsebin)
 • Izdelava Site definitions
 • Izdelava Site templates
 • Izdelava List Definition
 • Izdelava Content Types
 • Izdelava WP
 • Izdelava kontrol
 • Izdelava  featurjev
 • Branding (MasterPages, teme)

Po primopredaji, od januarja 2015 ==>
redno in preventivno vzdrževanje, pomoč in svetovanje naročniku
prilagoditve in izdelava vrste namenskih rešitev po specifikaciji naročnika.

Leto 2013 / 2014

SharePoint dnevi 2014

Spletna stran SPD 2014

Na platformi SharePoint 2013 smo postavili spletno stran konference SharePoint dnevi 2014, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

 • splošne informacije o konferenci in lokaciji
 • oddajanje predavanj
 • prijave sponzorjev
 • program in urnik konference
 • predavatelji
 • ankete
 • osebni urniki
 • prijave udeležencev
 • ...

Leto 2014

Cinkarna Celje

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013.

Leto 2014

Barbara Gunčar

Razvoj spletne strani

Spletna stran Barbara Gunčar www.barbaraguncar.si za lokalne volitve za županjo mesta Kranj.

Leto 2014

Medis

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2013 in prilagoditve.

Leto 2014

Akrapovič d.d.

SharePoint storitve

Izdelava matrice.

Leto 2014

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

SharePoint storitve

Dodatne funkcionalnosti in prilagoditve (naročilnice, potni nalogi).

Leto 2014

MMS za BTC

Prilagoditev za mobile

Prilagoditev spletne strani za mobilne naprave.

Leto 2014

Društvo poslovnih žensk FAM

Spletna stran

Prenova spletne strani društva FAM in selitev vsebin.

www.drustvo-fam.si

Leto 2014

Studio Moderna

Nadgradnja SharePoint 2010 na SP 2013

Nadgradnja SharePoint 2010 na SP 2013 z migracijo vsebin in prilagojenih rešitev.

Izdelava matrice, skladno s CGP naročnika.

Leto 2014

Microsoft Slovenija

Spletna stran NTK 2014

Izdelali smo spletno stran za NTK 2014, ki je gostovala v Microsoft Azure in je imela vse funkcionalnosti, kot že prejšnje spletne strani, med drugim pa tudi naslednje fnkcionalnosti:

 • Sistem prijav je omogočal:Prijava/nakup  pokriva 3 ločene dogodke znotraj ene NT konferenc
 • Integracija s ponudnikom SMS storitev
 • Prilagoditev strani za prikaz na mobilnih napravah
 • Aplikacija za prejem materialov (udeleženci)
 • VIP adrema, ...

Leto 2013 / 2014

BTC d.d.

Ohranimo čebele

V okviru projekta Čebela, je bila, v sodelovanju z izbranimi trgovci, izpeljana akcija prodaje medovitih rastlin.
Pri nakupu je kupec dobil kodo, s katero je, ob registraciji na spletu, lahko na zemljevidu lociral svojo medovito rastlino.
V osnovi je aplikacija/modul stal na btc-city.com

www.ohranimo-cebele.si

Leto 2014

Univerza v Ljubljani

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013

Nadgradnja SharePoint Server 2010 na SharePoint Server 2013 ter migracija vsebin.

Izdelava oblikovne predloge za portal - Master Page

Leto 2014

SharePoint dnevi 2013

Spletna stran SPD 2013

Spletna stran konference SharePoint dnevi 2013, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

 • splošne informacije o konferenci in lokaciji
 • oddajanje predavanj
 • prijave sponzorjev
 • program in urnik konference
 • predavatelji
 • ankete
 • osebni urniki
 • prijave udeležencev
 • ...

Leto 2013

Trimo d.d.

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013.

Leto 2013

Akrapovič d.d.

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013.

Leto 2013

dm-drogerie markt

Nadgradnja SharePoint strežnika

Nadgradnja Windows SharePoint 2010 Foundation na SharePoint Server 2013.

Leto 2013

GEN-I d.o.o.

Spletna stran Jeftina struja

Za naročnika smo izdelali spletno stran www.jeftinastruja.hr, na kateri podjetje Gen-i predstavlja svojo storitev za gospodinjske in poslovne odjemalce na Hrvaškem.

Leto 2013

Sandoz

Dashboard in PPM Changes

Za naročnika smo izdelali SharePoint rešitvi, ki omogočata:

 • izdajanje, urejanje in spremljanje pobud za izpostave podjetja,
 • učinkovit pregled in sledljivost nad spremembami embalaže ter različnih pomožnih snovi 

Leto 2013

Hidria d.d.

Nadgradnja SharePoint

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013.

Leto 2013

Fakulteta za upravo UL

Migracija poštnega strežnika

Migracija obstoječega poštnega strežnika MS Exchange 2010 v drugo domeno.

Leto 2013

Unicef Slovenije

Posodobitev spletne strani

Posodobitev spletne strani slovenskega predstavništva Unicef in prilagoditev za mobilne naprave.

Od predaje v produkcijo (leta 2010) naročnik sam skrbi za vsebine, kar mu omogoča CMS, ki je zelo enostaven za uporabo.
Za redno vzdrževanje, popravke in manjše nadgradnje pa skrbimo mi, preko vzdrževanja.

Leto 2013

Adria Mobil d.o.o.

Nadgradnja z WSS 3.0 na SharePoint Foundation 2013

Nadgradnja z WSS 3.0 na SharePoint Foundation 2013 ter migracija vsebin.

Nadgradnja namenske rešitve za spremljanje procesov.

Izdelava matrice, skladno s CGP naročnika.

Leto 2013

Filc d.d.

Postavitev Hyper-V okolja

Postavitev Hyper-V okolja (Windows Server 2012) ter postavitev virtualnega strežnika Microsoft Exchange 2013 za 100 uporabnikov.

Leto 2013

Draguljarna Malalan

Spletna stran

Po predloženi grafični predlogi smo izdelali novo spletno stran.

Leto 2013

Microsoft Slovenija

Spletna stran NTK 2013

Izdelali smo  spletno stran, ki je omogočala pridobiti informacije o konferenci, prijaviti udeležence in ostalo osebje, urediti urnik, novice, vsebine in izvajati masovno obveščanje po elektronski pošti, ...

Lasten CMS je omogočal urejanje:

 • spletnih vsebin, novic, urnika
 • predavateljev
 • fotogalerije
 • žrebanje za nagradne igre ipd.

Spletna stran je vsebovala tudi:

 • Sistem za komunikacijo z zalednim sistemom za plačila
 • Sistem za integracijo s sistemom za kontrolo dostopa
 • Integracijo z »booking« sistemom hotelov

Leto 2012 / 2013

Zavarovalnica Tilia

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2013

Namestitev in konfiguracija 3 SharePoint 2013 farm (test, produkcija in QA), prenos baz in migracija vsebin.

Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in prilagoditve, pomoč in svetovanje naročniku.

Leto 2012 / 2013

Intereuropa

Namestitev SharePoint 2010

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2010 in ustrezne prilagoditve.
Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.

Izdelava dokumentacije in izobraževanje administratorjev / urednikov.

Leto 2012 / 2013

SharePoint dnevi 2012

Spletna stran SPD 2012

Spletna stran konference SharePoint dnevi 2012, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

 • splošne informacije o konferenci in lokaciji
 • oddajanje predavanj
 • prijave sponzorjev
 • program in urnik konference
 • predavatelji
 • ankete
 • osebni urniki
 • prijave udeležencev
 • ...

Leto 2012

BTC d.d.

Kristalna palača

Spletna stran Kristalne palače, ki nudi obiskovalcem vse potrebne informacije o ponudbi in doodkih v njej.

www.kristalna-palaca.si

Leto 2012

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

SharePoint prilagoditve in dodatne funkcionalnosti

Za naročnika smo naredili prilagoditve in razvili dodatne funkcionalnosti na SharePointu.

Leto 2012

Krka d.d.

SharePoint

Vzpostavitev POC okolja MOSS 2010.

Leto 2012

Toyota Adria d.o.o.

Posodobitev informacijskega sistema

Projekt je bil sestavljen iz več opravil:

 • Namestitev in konfiguracija Forefront TMG strežnika.
 • Namestitev in konfiguracija produkta System Center Data Protection Manager 2010 za potrebe ščitenja virtualiziranega okolja.
 • Priprava okolja in procedur za delno avtomatizirano nadgradnjo računalnikov iz Windows XP na Windows 7.
 • Postavitev dvonivojskega Certificate Authority okolja.
 • Postavitev in konfiguracija Windows Server 2008 R2 strežnika za potrebe RemoteApp storitev.

GEN-I d.o.o.

Spletna stran Poceni plin

Izdelali smo spletno stran www.poceniplin.si, na kateri podjetje Gen-i predstavlja svojo ponudbo plina. Stran gostuje na platformi Windows Azure.

Leto 2012

InTelCom

Postavitev Hyper-V strežnika z virtualnimi strežniki Windows Server 2008 R2

Postavitev Hyper-V strežnika z virtualnimi strežniki Windows Server 2008 R2 (AD, Exchange 2010, Forefront TMG).

Leto 2012

Elektro Celje

EC InfoPath

Prilagoditev InfoPath obrazcev.

Leto 2012

Microsoft Slovenija za Ministrstvo za finance

Finance

Vzpostavitev 4 SharePoint farm.

Leto 2012

Microsoft Slovenija

Spletna stran NTK 2012

Za naročnika smo izdelali spletno stran za dogodek NT konferenca, kjer bo možnost prijave oseb na konferenco, pregled urnika in ostalih informacij o konferenci. Možno bo tudi urejanje spletne vsebine, urnika, predavateljev, pošiljanje masovnega obveščanja,

 • Izdelava spletne strani po grafični predlogi in CMS sistema za urejanje spletnih vsebin, novic, urnika
 • Različni tipi dostopov za različne tipe urednikov
 • Sistem za pošiljanje masovnega obveščanja
 • Sistem za komunikacijo z zalednim sistemom za plačila

Leto 2011 / 2012

Mladinska knjiga Založba d.d.

Izdelava portala za Hrvaško

Izdelava portala za MKZ Hrvaška.

Leto 2012

Banka Koper

BitLocker implementacija

Vzpostavitev sistema kriptiranja podatkov z uporabo v Windows 7 vgrajeno funkcionalnostjo BitLocker.

Leto 2012

Kompas Xnet

BitLocker implementacija

Priprava okolja na avtomatiziran vklop BitLocker zaščite na Windows 7 klientih.

Leto 2012

Mladinska knjiga Založba d.d.

Namestitev SharePoint 2010

Namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2010 Enterprise ter selitev vsebin z obstoječega SP strežnika.

Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in spremembe ter pomoč naročniku.

Leto 2011 / 2012

PBS - Poštna banka Slovenije, d.d.

Sklepi in priporočila

Avtomatsko spremljanje sklepov uprave in strokovnega kolegija ter priporočil revizijskih poročil.

Implementacija sprememb in dopolnitev programske rešitve za spremljanje sklepov in priporočil.

Leto 2011 / 2012

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese

E-Sociala

Prilagoditev transakcijskega sistema URSP - ureditev osveževanja distribucijske kopije podatkov znotraj IO-modula, za potrebe projekta e-Sociala v okviru ESS operacije Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov.

Leto 2011

Microsoft Slovenija za GEN-I d.o.o.

Spletna stran PoceniElektrika.si

Izdelali smo spletno stran www.pocenielektrika.si, na kateri podjetje Gen-i predstavlja svojo storitev za gospodinjske in poslovne odjemalce. Na strani lahko obiskovalci naredijo informativni izračun ter izpolnijo obrazec za zamenjavo dobavitelja električne energije. Stran gostuje na platformi Windows Azure.

Leto 2011

Microsoft Slovenija za GEN-I d.o.o.

Spletna stran Gen-i.eu

Izdelali smo predstavitveno stran podjetja GEN-I, www.gen-i.eu. Na strani najdete tako večjezično predstavitev korporacije, kot tudi večjezično predstavitev vseh izpostav po različnih državah. Stran gostuje na platformi Windows Azure.

Leto 2011

AJPES

Infrastrukturne storitve

Pomoč pri nadgradnji; odpravljanje težav, pomoč pri upravljanju.

Leto 2011

Ustavno sodišče RS

Pomoč pri SharePointu

Intervencija, pomoč pri upravljanju SharePoint okolja.

Leto 2011

MNZ, Policija

Nadgradnja SharePoint

Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation.

Leto 2011

dm-drogerie markt

SharePoint storitve

Postavitev Search Server Express 2010, nadgradnja Windows SharePoint Services 3.0

Leto 2011

Codeplex

SP2010 ADgroupMembers

Web part za prikaz članov skupine aktivnega imenika kot odprtokodni projekt na Codeplexu.

Leto 2011

Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

Migracija Exchange 2003 na 2010

Migracija strežnika Exchange 2003 in prenos poštnih predalov uporabnikov na Exchange 2010 (100 uporabnikov).

Leto 2011

Elkotex

Postavitev Hyper-V okolja

Postavitev Hyper-V strežnika z virtualnimi strežniki in migracija okolja iz delovne skupine v domeno Windows 2008 R2 (AD, GPO, datotečni sistem, Exchange, ...).

Studio Moderna

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010 in prenos obstoječih vsebin.

Izdelava matrice v skladu s CGP naročnika.

Redno preventivno vzdrževanje portala; svetovanje in pomoč naročniku.

Leto 2011

Fakulteta za upravo UL

Nadgradnja Exchange 2003

Nadgradnja strežnika Exchange 2003 in prenos poštnih predalov uporabnikov na Exchange 2010 (100 uporabnikov).

Leto 2011

Microsoft Slovenija

Spletna stran NTK 2011

Razvoj spletne strani za NT konferenco 2011, ki je temeljila na lastnem urejevalniku vsebin (CMS) in bila gostovana v MIcrosoft Azure.

Poleg osnovnih informacij glede konference in registracij udeležencev, je bila podprta tudi izdelava lastnih urnikov za udeležence.

Leto 2010 / 2011

Publicis

Izdelava portala BTC-City

Na podlagi predložene grafične predloge in v sodelovanju s Publicis, smo za naročnika izdelali spletno stran www.btc-city.com

Spletna stran nakupovalnega mesta BTC City, kjer lahko najdete seznam vseh trgovin razporejenih po kategorijah, sveže novice nakupovalnega mesta in se registrirate za brezplačno prejemanje novic

Spletna stran gostuje v Microsoft Azure.

Že ves čas skrbimo za redno vzdrževanje spletne strani, dodatno pa smo izdelali še več novih funkcionalnosti in dodatnih modulov.

Leto 2010 / 2011

Bemada d.o.o.

Spletna stran Picasso

Izdelali smo spletno stran www.picasso-turizem.si za gostilno in picerijo Picasso v Banovcih.

Leto 2010

SZKO

Spletna stran SZKO

Slovensko združenje za kakovost in odličnost nam je zaupalo izdelavo svoje spletne strani www.szko.si, na kateri predstavljajo svojo dejavnost, med drugim pa se lahko pri njih prijavite na različna izobraževanja in dogodke.

Leto 2010

Ipro d.o.o.

Urejevalnik kontaktov

Naročnik je želel imeti napredne možnosti kategoriziranja svojih kontaktov in pošiljanja masovne elektronske pošte na izbrane kontakte. Pripravili smo namizno aplikacijo, ki omogoča filtriranje kontaktov po različnih kategorijah, masovni uvoz kontaktov, izvoz v program za pošiljanje elektronske pošte.

Leto 2010

Toyota-Adria d.o.o.

Toyota Portal in Forms

Postavitev SharePoint 2007 in selitev vsebin iz portala hčerinske družbe v tujini v Ljubljano.

Izdelava elektronskih obrazcev.

Leto 2010

Toyota Adria d.o.o.

Infrastrukturne storitve

V letu 2010 smo za naročnika izvedli več različnih infrastrukturnih storitev, in sicer:

 • Virtualizacija fizične infrastrukture na MS Windows Server 2008 R2 s Hyper-V vlogo v okolju s 15 strežniki (100 uporabnikov).
 • Migracija Exchange 2007 na Exchange 2010.
 • Namestitev strežnika Exchange 2010 in prenos poštnih predalov uporabnikov z Exchange 2003 (100 uporabnikov).
 • Migracija in poenotenje antivirusne rešitve na Microsoft Forefront Client Security v omrežju s 100 računalniki.

Leto 2010

Microsoft Slovenija za Krka d.d.

KrkaNet

Uvajanje novih administratorjev za SharePoint strežnike in urejanje vsebin na KrkaNet portalu.

Leto 2010

Microsoft Slovenija za Bankart

Nadgradnja SharePoint 2007 na 2010

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo portala SharePoint 2007 na 2010.
 
Leto 2010

Lutkovno gledališče Ljubljana

Postavitev Hyper-V strežnika in migracija okolja iz Windows 2000 na Windows 2008 R2

Postavitev Hyper-V strežnika in migracija okolja iz Windows 2000 na Windows 2008 R2 (AD, GPO, datotečni sistem, WSUS,...).

Leto 2010

Toyota Adria d.o.o.

Kaizen

Izdelava sistema za sprejemanje in ocenjevanje inovativnih predlogov in izboljšave v podjetju.

Izdelava elektronskih obrazcev

Leto 2010

Univerza v Ljubljani

Vzpostavitev intraneta na SharePoint 2007

Postavitev SharePoint 2010, izdelava glavne strani portala, ki je namenjen vsem članicam Univerze v Ljubljani in nadgradnja iz SharePoint 2007.

Leto 2010

Ministrstvo za kulturo

Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo intranet portala WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation.

V sklopu projekta je bil opravljen še prenos in prilagoditev vsebin iz Windows SharePoint Services 3.0 na SharePoint 2010 Foundation.

Leto 2010

ACH d.d.

Nadgradnja SharePoint 2003 na 2010

Nadgradnja SharePoint 2003 na 2010, prenos in prilagoditev vsebin.

Leto 2010

Ministrstvo za kulturo

Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation

Namestitev in konfiguracija operacijskega sistema in SQL strežnika.
Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation; prenos in prilagoditev vsebin.

Leto 2010

Toyota Adria d.o.o.

Postavitev SharePoint 2007

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2007 in selitev vsebin, iz portala v hčerinski družbi v tujini, v Ljubljano.

Leto 2010

Univerza v Ljubljani

Postavitev SharePoint 2010

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2010, izdelava glavne strani portala, ki je namenjen vsem članicam Univerze v Ljubljani.

Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.

Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in prilagoditve; pomoč in svetovanje naročniku.

Leto 2010

Unicef Slovenije

Spletna stran

Izdelali smo spletno stran slovenskega predstavništva Unicef, ki vključuje tako spletno trgovino in donacije z različnimi plačilnimi sredstvi, kot tudi predstavitev vseh aktivnosti Unicefa po svetu.

http://www.unicef.si/

Leto 2010

 

Publicis

DealerConnect

Aplikacija je namenjena izbiri barve za plovila, in sicer lahko sami na sejmu najdete ustrezno barvo, glede na to kakšno plovilo imate. Omenjeni del aplikacije deluje kot namizna aplikacija na ekranih občutljivih na dotik, drugi del aplikacije pa omogoča spletno administracijo vsebine, tako da lahko naročnik vsebino za vse sejme ureja iz ene centralne točke.

Leto 2010

Microsoft Slovenija

Spletna stran NTK 2010

Spletna stran NT konference 2010 www.ntk.si

Spletna stran je omogočala vse funkcionalnosti, ki so potrebne za organizacijo konference:

 • prijave udeležencev
 • pregled predavateljev in predavanj
 • urnik
 • ....

Za izvedbo strani smo prejeli posebno priznanje s strani Microsoft Slovenija.
Poleg tega pa je Microsoft projekt uvrstil tudi med študijske primere uporabe Microsoft AZURE tehnologije

Leto 2009 / 2010

Toyota Adria d.o.o.

Help Desk

Za SharePoint 2007 smo razvili program za podpro uporabnikom (Help desk), preko katerega uporabniki podajo vloge za pomoč. Sistem o novi vlogi obvesti administratorja in ko ta odpravi težavo, je uporabnik o tem obveščen. Uporabnik lahko rešitev potrdi ali zavrne, o slednjem je ponovno obveščen administrator.

Leto 2009 / 2010

Ministrstvo za kulturo

Rezervacije

Za SharePoint 2007 smo uredili podporo za službena potovanja, odsotnosti, dopuste in rezervacijo skupnih prostor in virov. Uporabniki lahko na portalu oddajo ustrezno vlogo, ki jo v odobritev dobi njihov nadrejeni. Na koncu je o odločitvi nadrejenega, uporabnik obveščen preko elektronske pošte.

Leto 2009

Visit d.o.o.

Prenova spletne strani

Prenova spletne strani www.visit.si.

Leto 2009 

Kapitalska družba d.d.

Spletnica

Nadgradnja spletnih gradnikov in dopolnitev lastnih stilov za oblikovanje besedila.

Leto 2009

Kompas d.d.

Migracija in poenotenje antivirusne rešitve

Migracija in poenotenje antivirusne rešitve na ESET NOD32 v omrežju s 400 računalniki.

Leto 2009

Društvo Beli Obroč Slovenije

Beli obroč

Spletna stran društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj www.beliobroc.si.
Prevzeli smo tudi skrb za gostovanje in vzdrževanje te spletne strani.

Spletna stran je bila naša donacija društvu.

Leto 2009

Kompas d.d.

Promet

Aplikacija za elektronsko sprejemanje in oddajanje naročil prevozov potnikov z avtobusi, pregled in obdelavo naročil, naročanje avtobusov pogodbenim prevoznikom, razne preglede in statistike.

Leto 2009

Založba Tangram

TouchStone

Spletna knjigarna, ki omogoča naročanje učbenikov kompleta TouchStone.

www.touchstone.si

Leto 2009

Lutkovno gledališče Ljubljana

Lutke

Aplikacija naročniku omogoča urejanje predstav, spremljanje izvedenih predstav in mesečne preglede.

Leto 2008 / 2009

Kapitalska družba d.d.

Spletnica

Po naročnikovih zahtevah smo za SharePoint 2007 oblikovali glavne strani (Master Page), skladno s CGP-jem podjetja.
Nadgradnja spletnih gradnikov in dopolnitev lastnih stilov za oblikovanje besedila.

Leto 2008 / 2009

Kompas d.d.

Registracija delovnega časa

Izdelali smo aplikacijo, ki uporabnikom omogoča registracijo prihoda in odhoda ter vodilnim vpogled v tedenska, mesečna in letna poročila. Vodi se tako redni delovni čas kot tudi dopusti, izostanki in ostalo.

Leto 2008

Alsing d.o.o.

ArhBet

Izdelali smo aplikacijo, namenjeno obdelovanju podatkov v betonarnah, izdajanju napotnic ter izpisu mesečnih poročil.

Leto 2008

360 ECM d.o.o.

Delilnik stroškov

Izdelali smo aplikacijo, ki je sestavni del dokumentnega sistema, kateri naročniku omogoča razdelitev vhodnih računov na posamezne zneske, potrjevanje in zavračanje razdelitev.

Leto 2008

Kompas d.d.

Vodniki

Aplikacija vodniki omogoča naročanje vodnikov in vzdrževanje baze le-teh. Sestavljena ja iz sledečih modulov: Naročila, Pregled naročil, Baza vodnikov, Šifranti.

Leto 2007

Uprava za pomorstvo RS

Voditelji in VHF

Sprememba obstoječe aplikacije Voditelji in VHF na način, da omogoča črpanje podatkov iz podatkovne baze Microsoft SQL strežnik 2005.

Leto 2007

Uprava za pomorstvo RS

Čolni

Aplikacija za vodenje evidence čolnov in izdajo vpisnih listov.

Leto 2006 / 2007

Kompas d.d.

Transferji

Namen aplikacije je zbrati in poenotiti vhodne podatke pri naročanju prevozov ter omogočiti boljši pregled in lažje razporejanje lastnih in/ali najetih vozil po prejetih naročilih.

Leto 2007

Kompas d.d.

Kongresi.NET

je novejša različica programa KOMPAS Kongresi, zasnovana v okolju .NET.

Je tipa odjemalec/strežnik in omogoča kongresni operativi, da v bazo SQL Server vnese podatke o kongresu, možnih nastanitvah udeležencev, kongresnih in obkongresnih dejavnostih z opisi in cenami, zainteresirani bodoči udeleženci pa se lahko preko spletne strani na kongres prijavijo in izberejo objavljene nastanitve in dejavnosti po svoji želji.

Leto 2005

Kompas d.d.

Kompas Confidentail Tariffs

Extranet rešitev za podružnice KOMPAS d.d. po svetu, ki lahko dostopajo do skupne baze podatkov cenah hotelov v več 10 državah po svetu. Omogoča brskanje in iskanje po cenah. Izdelano v tehnologiji ASP, uporablja Microsoft Access 2000 podatkovno bazo, teče na Microsoft Information Server 2000.

Leto 2001

Kompas d.d.

Kompas INTRA

Za potrebe projekta ISO 9001 v podjetju KOMPAS d. d., smo zasnovali in razvili modularno intranet aplikacijo, ki zaposlenim nudi paleto informacij, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

Nadgradnja intraneta je bila izvedena v letu 2004.

Leto 2000 / 2004