Postavitev in konfiguracija Windows Server 2008 R2 strežnika za potrebe RemoteApp storitve

Postavitev in konfiguracija Windows Server 2008 R2 strežnika za potrebe RemoteApp storitve
Toyota Adria d.o.o. 2012