Migracija strežnika Exchange 2003 in prenos poštnih predalov uporabnikov na Exchange 2010 (100 uporabnikov).

Migracija strežnika Exchange 2003 in prenos poštnih predalov uporabnikov na Exchange 2010 (100 uporabnikov).
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo 2011