E-Sociala

Modul: URSP_IO_MODUL; Prilagoditev transakcijskega sistema URSP - ureditev osveževanja distribucijske kopije podatkov znotraj IO-modula, za potrebe projekta e-Sociala v okviru ESS operacije Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese 2011