Dejan Sarka

dsarka@lucient.com

Dejan Sarka se osredotoča na razvoj baz podatkov in poslovnih aplikacij. Poleg projektov posveti približno polovico svojega časa za usposabljanje in mentorstvo. Je ustanovitelj slovenskih SQL Server in .NET Users Group. Dejan Sarka je glavni avtor ali soavtor 18 knjig o podatkovnih bazah in SQL strežnikih. Razvil je tudi dva tečaja in številne seminarje za SolidQ.

Nazivi

MCT;Most Valuable Professional - MVP; Microsoft® Certified Solutions Associate – MCSA: SQL Server 2008; SQL Server 2012;

Tečaji:

Performance Tuning and Optimizing SQL Databases Querying Data with Transact-SQL Developing SQL Databases Administering a SQL Database Infrastructure Provisioning SQL Databases Implementing a SQL Data Warehouse Analyzing Data with Power BI Administering a SQL Database Administering a SQL Database Infrastructure Querying Microsoft SQL Server with Transact-SQL Advanced Analytics with Transact-SQL Advanced T-SQL Querying, Programming and Tuning for SQL Server 2012 – 2017 SQL Server 2008 - 2008 R2 - 2012 and SharePoint 2010 BI Immersion Data Mining with SQL Server 2005 – 2016 Administracija in razvoj baz podatkov na strežniku SQL Server Napredna uporaba strežnika SQL Server in jezika Transact-SQL Zahtevne analize podatkov na strežniku SQL Server z jeziki Transact-SQL, R in Python Analyzing Data with Power BI SQL Database Internals, Query Optimization, and Transactions Migrate SQL workloads to Azure Querying Data with Microsoft Transact-SQL Implementing a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure Implementing an Azure Data Solution Designing an Azure Data Solution Administering Relational Databases on Microsoft Azure Microsoft Azure Data Fundamentals Data Science Algorithms in SSAS, R, Python, and Azure ML Data Science Bundle Data Science with R and SQL Server Data Quality and Master Data Management with SQL Server 2012 – 2016 EmbRace R EmbRace R and Python for SQL Server Specialists Kombo Developing SQL Data Models in Analyzing Data with SQL Server Reporting Services Microsoft Business Intelligence Fundamentals Optimizing a (Power) BI Solution End-to-End Podatkovna analiza z orodji MS Power BI in SQL Server Python for Data Analysis Microsoft Power BI Data Analyst Python for SQL Server Specialists SQL Server Beyond Classical RDBMS Data Modeling Essenitals T-SQL Fundamentals Starting with SQL Server and Azure SQL Database Advanced Analytics with Transact-SQL SQL Server Security Optimizing your SQL Server Database Design and Queries

Usposabljanja:

Gostujoč predavatelj

Introduction to R and Azure ML SharePoint dnevi, Terme Zreče 17.11.2015 - 18.11.2015

Market Basket Analysis SharePoint dnevi, Terme Olima 12.11.2013 - 13.11.2013


Potrebuješ pomoč?
Potrebuješ pomoč?