Platform engineering

14.02.2023

V zadnjem času vedno pogosteje zasledimo izraz platformno inženirstvo (platform engineering). Platformno inženirstvo je način načrtovanja in razvoja platforme in orodij, ki služijo kot osnova za druge izdelke ali storitve.

Vključuje ustvarjanje razširljive in zanesljive infrastrukture, ki lahko podpira več različnih aplikacij in storitev. Platformno inženirstvo vključuje tudi upravljanje in vzdrževanje platforme, vključno s spremljanjem, odpravljanjem težav in posodobitvami. Lahko vključuje tako programsko kot strojno opremo in se lahko uporablja v različnih področjih, kot so razvoj programske opreme, IT infrastruktura in računalništvo v oblaku. Cilj platformnega inženirstva je ustvariti razširljivo in stabilno infrastrukturo, ki lahko podpira več aplikacij. 

Proces platformnega inženirstva se začne z načrtovanjem in razvojem platforme same. To vključuje identifikacijo zahtev in specifikacij platforme, določanje primernih tehnologij za uporabo in ustvarjanje podrobnega načrta. Upoštevati mora razširljivost, zanesljivost in varnost. Ko je načrt končan, se platforma gradi in preizkuša, da se zagotovi, da ustreza zahtevam in specifikacijam. 

Eden ključnih vidikov platformnega inženirstva je razširljivost. Razširljiva platforma lahko obvlada povečan promet ali obremenitev, brez poslabšanja zmogljivosti. To se doseže z načrtovanjem platforme z modularnimi komponentami, ki jih je po potrebi mogoče enostavno dodati ali odstraniti. To omogoča tudi bolj učinkovito uporabo virov in prihranek stroškov. 

Zanesljivost je še en pomemben vidik platformnega inženirstva. Zanesljiva platforma lahko deluje, kot je načrtovano in zagotavljala neprekinjeno delovanje, tudi v primeru okvar ali nepričakovanih pogojev. To se doseže z načrtovanjem platforme z redundanco in alternativnimi možnostmi, pa tudi z uvedbo robustnih sistemov za spremljanje. 

Kot pri vseh spletnih aplikacijah je varnost pomemben vidik platformnega inženirstva. Varna platforma uspešno zaščiti podatke in vire, ki jih upravlja, ter zagotavljala varno dostopanje za pooblaščene uporabnike. To se doseže z uvedbo varnostnih kontrol, kot so šifriranje, avtentikacija in nadzor dostopa. 

Platformno inženirstvo se pogosto primerja z DevOps, včasih le kot preimenovanje, včasih pa kot prihodnost, oziroma smer v katero se DevOps premika. Čeprav imata platformno inženirstvo in DevOps precej podobnosti, imata tudi veliko razlik. Ena ključnih razlik je, da je platformno inženirstvo osredotočeno na načrtovanje in razvoj platforme in orodij, medtem ko je DevOps osredotočen na sodelovanje in komunikacijo med razvojnimi in operativnimi ekipami. 

Platformno inženirstvo je odgovorno za ustvarjanje razširljive in operativne osnove, ki lahko podpira različne storitev. Cilj je ustvariti platformo, ki lahko obvlada povečan promet ali obremenitev brez poslabšanja zmogljivosti. DevOps pa se osredotoča na izboljšanje hitrosti, kakovosti in zanesljivosti dostave programske opreme. To se doseže z avtomatizacijo in izboljšanjem procesov, ki so vključeni v razvoj programske opreme, testiranje, objavo in delovanje. DevOps poudarja tudi sodelovanje in komunikacijo med razvojnimi in operativnimi ekipami z namenom izboljšanja splošne učinkovitosti procesa dostave programske opreme. Oba pristopa sta pomembna in učinkovita pri izdelavi in vzdrževanju aplikacij. 

Ker platformno inženirstvo zagotovi produkt, ki pokriva vse operativne potrebe pri razvoju aplikacij, lahko nadomesti uporabo DevOps. Pri razvoju je predvsem pomembno, da je vzpostavljen sistem, ki ustreza zahtevam za sodelovanje ekip in omogoča čim bolj enostavno deljenje kode in namestitev končne aplikacije. Dokler nam ustrezata, ni pomembno ali izberemo DevOps ali platformno inženirstvo, pomembno je predvsem to, da ustrezata okoliščinam in ekipi. 

 

 

 

Domen Gričar
Front - end programer, predavatelj
MCT, MS, MCSD
domen.gricar@kompas-xnet.si


Potrebuješ pomoč?
Potrebuješ pomoč?