Priložnosti za sofinanciranje digitalne transformacije vašega podjejta

24.06.2021

V okviru razpisa P4D React EU tudi do 100.000 €

V kolikor razmišljate o digitalizaciji svojega poslovanja je sedaj pravi čas, da zagrabite priložnost, saj vam Slovenski podjetniški sklad ponuja sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalizacijo širokega spektra vašega podjetja na vseh področjih poslovanja.

V podjetju Kompas Xnet smo se z namenom zagotavljanja še večje dodane vrednosti naših produktov in storitev povezali s specialisti na področju javnih razpisov, podjetjem Terra Verde, ter vam na ta način omogočili možnost povrnite dela stroškov investicije v prihodnost vašega podjetja. 

V nadaljevanju smo za vas povzeli ključne informacije o javnem razpisu za digitalno transformacijo katere vam bodo pomagale hitro presoditi, ali ustrezate osnovnim razpisnim pogojem.  

Vsebina razpisa in upravičeni stroški

Preko razpisa se sofinancirajo upravičeni stroški za zagotovitev kibernetske varnosti, tehnične opremljenosti, vzpostavitev brezpapirnega poslovanja, vzpostavitev različnih naprednih analitik, nakup tehnične infrastrukture in licenc za programsko opremo ter še veliko več. 

Razpis zajema tudi stroške, ki jih boste namenili izboljšavam izkušenj vaših kupcev in dobaviteljev, vzpostavitev učinkovitih procesov za delo na daljavo, dvig digitalnih kompetenc vaših zaposlenih, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa?

Osnovne razpisne pogoje izpolnjujete, če imate status mikro, malega, srednje velikega podjetja ali zadruge z najmanj 5 zaposlenimi.* 
*Izpolnjevati morate tudi posebne pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Koliko sredstev lahko pridobim?

V okviru razpisa lahko pridobite med 30.000 in 100.000 EUR, pri čemer intenzivnost sofinanciranja znaša največ 60% upravičenih stroškov. Vrednost vaše investicije mora znašati najmanj 50.000 EUR. 

Do kdaj se moram prijaviti na razpis?

Rok za oddajo vloge je 1.9.2021.

Imate dodatna vprašanja glede javnega razpisa?

Pišite nam na info@kompas-xnet.si in odgovorili bomo na vsa vaša vprašanja.


Potrebuješ pomoč?
Potrebuješ pomoč?