Vavčerji za digitalizacijo

16.03.2021

Nepovratne spodbude za digitalizacijo podjetij

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo 60% sofinanciranja ključnih področij digitalizacije. Javne pozive za vavčerje za digitalizacijo je objavil Slovenski podjetniški sklad (SPS).

Razpisani so štirje vavčerji na temo:

Dvig digitalnih kompetenc 

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Digitalni marketing

Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Smernice:

 • Spletna stran
 • Spletna trgovina
 • Mobilna aplikacija
 • Rezervacijska platforma

Priprave digitalne strategije
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Kibernetska varnost
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Celotna navodila in postopek si lahko preberete tukaj.

Smernice: 

 • Sistemski varnostni pregled
 • Penetracijsko testiranje

Pogoji za prijavo (enotni za vse vavčerje):

 • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
 • Na dan oddaje vloge morajo imeti podjetja vsaj 1 zaposlenega (upošteva se tudi nosilec dejavnosti s.p.).
 • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
 • Podjetje ne sme biti v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju,…).
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
 • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
 • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
 • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
 • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«. 

Podjetje Kompas Xnet d.o.o. je vpisan v katalog strokovnjakov DIH Slovenija in smo lahko zunanji izvajalec projektov digitalnega marketinga.

Pokličite nas na 01 5136 990  ali pa izpolnite spodnji obrazec.

 

Kontaktni obrazec

Imate vprašanje? Posredujte nam ga preko spodnjega kontaktnega obrazca in z veseljem vam bomo odgovorili.

Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za odgovor na vaše vprašanje.


Potrebuješ pomoč?
Potrebuješ pomoč?