Bootcamp Microsoft Windows Server 2016

Oznaka tečaja: BC-WS16 SATV voucher: Da Izvedba potrjena: Ne Zahtevnost: Napredni

Cena brez DDV

3.562,00 €

Trajanje (dni)

8

Število ur:

Bodite pripravljeni na delo z Windows Server 2016
Prepare yourself for working with Windows Server 2016

Predavatelja/Trainers:

 • Miha Pihler, MCT, MVP - Cloud & DCM, MCM - Exchange Server & Active Directory
 • Luka Manojlovič MCT, MVP- Cloud and Datacenter Management

Bootcamp Windows Server 2016 je intenzivno, 8 - dnevno poglobljeno izobraževanje o operacijskem sistemu Windows Server 2016. Pod vodstvom dveh vrhunskih predavateljev, ki imata bogate praktične izkušnje, boste v najkrajšem možnem času pridobili potrebna znanja s področja implementacije in administracije Windows Server 2016.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so odgovorni za upravljanje Windows Server 2016 okolja in morajo razumeti scenarije in možnosti, ki jih omogoča novi strežniški operacijski sistem - Windows Server 2016. Udeležba je primerna tudi za vse tiste, ki se pripravljate na pridobitev certifikacije MCSA-Windows server 2016.

The Windows Server 2016 Bootcamp is an intense 8-day deep-dive course about the Windows Server 2016 operating system. In the shortest amount of time and with the help of 2 experienced trainers, who have immense real-life experience, you will learn all the necessary skills required to properly implement and administer Windows Server 2016.

The Bootcamp is designed for people responsible for managing the Windows 2016 environment in their company, who must understand and know how to use all the functionalities of the new server operating system. It is also recommended for anybody, who is preparing for the MCSA Windows Server 2016 certification.

Za udeležbo je priporočeno predznanje:

 • Osnovno razumevanje mrežnih tehnologij v Microsoft okolju.
 • Poznavanje in razumevanje dobrih varnostnih praks.
 • Osnovno poznavanje konceptov aktivnega imenika (Active Directory).
 • Osnovno poznavanje strežniške strojne opreme.
 • Izkušnje z Windows odjemalci kot so Windows 8 in Windows 10.

Attendees should already have the following skills:

 • A basic understanding of network technologies in the Microsoft environment.
 • Knowledge of security best practices.
 • A basic understanding of Active Directory concepts.
 • A basic understanding of server hardware
 • Experience with Windows clients, such as Windows 8 and Windows 10.

Kotizacija vključuje:

 • Originalno Microsoft gradivo (3x Microsoft Official Curriculum).
 • Vrhunske individualne inštrukcije pri predavateljih z dolgoletnimi izkušnjami.
 • Udeležbo na predavanjih, vajah.
 • 24 urni dostop do opreme za namene študija.
 • 7 nočitev na bazi polnega penziona (sobe 2/1), doplačilo za enoposteljno sobo.
 • Prigrizke in napitke v času odmorov
 • Delo na vrhunski opremi

The Bootcamp fee includes:

 • Original Microsoft course material (3x Microsoft Official Curriculum).
 • Top-quality individual lessons with trainers with years of experience.
 • Participation in lessons.
 • 24-hour access to study materials and equipment.
 • 7 full pension overnight stays in a double bedroom (extra fee for single bedroom).
 • Snacks and beverages during breaks
 • Top quality equipment.

Dodatne ugodnosti:

 • 25% popust za opravljanje MCSA certifikacije (3 izpiti).
 • V roku enega leta se lahko brezplačno udeležite ponovitve posameznega MOC tečaja, ki je sestavni del Bootcampa (gradivo prinesete s seboj).
 • Brezplačna trimesečna pomoč po telefonu ali elektronski pošti.

Additional benefits:

 • 25% discount on MCSA certification exams (3 exams).
 • Within 1 year, you can attend any of the MOC's, which the Bootcamp is composed of, for free! You bring the course materials, which you received at the Bootcamp, with you.
 • Free 3-month support over the phone or email.

Lokacija:

 • Hotel Jezero, Ribčev laz, Bohinjsko jezero

Location:

 • Hotel Jezero, Ribčev laz, Bohinjsko jezero

Predavanja bodo potekala od 9:00 do 21:30 ure

Lessons will take place every day from 9:00 am to 9:30 pm.

Predavanja in vaje so sestavljene na podlagi treh MOC tečajev:

The lessons and labs are composed of modules from 3 MOC courses:

Program vključuje:

 • Predavanja in praktične vaje s področja Windows Server 2016.
 • Diskusije, nasveti, svetovanje.
 • Pridobivanje uporabnih znanj.
 • Primeri dobrih praks.
 • Izmenjava IT izkušenj z ostalimi udeleženci.
 • Družabni dogodki za sprostitev med predavanji.

The agenda includes:

 • Windows Server 2016 themed lessons and labs..
 • Discussions, advice, consultations.
 • Learning new skills, obtaining knowledge.
 • Best practices.
 • Best practices.
 • Relaxing social activities between lessons.

Why travel to Slovenia?

1 hour from Trieste, 1,5 hour from Zagreb … - so many affordable flights …
 • We will arrange some sightseeing for those who will be interested
 • Slovenia is absolutelly worth to see
 • Prijavite se na listo interesentov

  Udeleženec

  Shranjujem