Temeljni principi projektnega vodenja + Coaching na konkretnem primeru projekta

First termin: 4.2 - 11.2 Course ID: PRO3 SATV voucher: No Confirmed: No

Lecturers

Price (without VAT)

690,00 €

Duration (days)

3

Number of hours:

24

Opis delavnice

Vodja projekta je odgovoren za uspešno izvedbo projekta in realizacijo projekta v planiranem obsegu, času, stroških, kakovosti. Odgovoren je za uspešnost projekta, ki se kaže v obliki zadovoljnega naročnika, zadovoljnega projektnega tima in pozitivnim poslovnim donosom za organizacijo. Vse to lahko doseže le s kompetentnimi znanji in veščinami na področju projektnega vodenja. Pomembno dejstvo je tudi to, da se te veščine lahko naučimo.

Na delavnici Temeljni principi projektnega vodenja + Coaching na konkretnem primeru projekta se boste naučili temeljne principe projektnega vodenja na osnovi priporočil in najboljših praks iz PMI PMBOK (Project Management Institute Project Management Body of Knowledge). Spoznali boste ključne procese projektnega vodenja ter področja znanja za uspešno izvajanje projektnega vodenja.

Delavnica vsebuje predavanja, ki spodbuja diskusijo med slušatelji. Delavnica vsebuje veliko praktičnih vaj z uporabo priporočenih predlog projektne dokumentacije. V tretjem delu delavnice bodo predavatelj izvajal coaching in svetovanje za projektno na konkretnem primeru projekta v organizaciji od njegove vzpostavitve do zaključa projekta. Slušatelji bodo lahko v tem konkretnem primeru preizkusili pridobljeno znanje. Gradiva in vsebina te delavnice je enaka kot na delavnici Temeljni principi projektnega vodenja le da je na tej delavnici tretji dan namenjen za coaching s strani predavatelja.

Slušatelji

Slušatelji delavnice so vsi udeleženci v projektih, ki bi želeli pridobiti ali utrditi znanja na področju projektnega vodenja.

Predznanja in predpogoji

Predpogojev za udeležbo ni. Bo pa razumevanje na delavnici lažje, če že imate izkušnje s projektnim vodenjem ali sodelovanjem v projektih.

Cilji delavnice

Na delavnici se boste naučili in skozi konkretni praktični primer in coachinga s strani predavatelja pridobili izkušnje za:

  • Potrebne veščine in kompetence za izvajanje projektnega vodenja.
  • Procese vzpostavitve, planiranja, izvajanja, spremljanja, nadziranja in zaključevanja projekta.
  • Temeljna znanja projektnega vodenja, ki so potrebna za obvladovanje obsega, časa, stroškov, kakovosti, človeških virov, komuniciranja, tveganj in oskrbovanja projekta.

Application form (treated as an order form)

Participant

Payer

Shranjujem
Need assistance?
Need assistance?