Kako se pravilno lotiti projektnega vodenja

First termin: 4.2 - 4.2 Course ID: PRO1 SATV voucher: No Confirmed: No

Lecturers

Price (without VAT)

320,00 €

Duration (days)

1

Number of hours:

8

Vodja projekta je odgovoren za uspešno izvedbo projekta in realizacijo projekta v planiranem obsegu, času, stroških, kakovosti. Odgovoren je za uspešnost projekta, ki se kaže v obliki zadovoljnega naročnika, zadovoljnega projektnega tima in pozitivnim poslovnim donosom za organizacijo. Vse to lahko doseže le s kompetentnimi znanji in veščinami na področju projektnega vodenja.

Delavnica Kako se pravilno lotiti projektnega vodenja? vam omogoči vpogled v priporočila in najboljše prakse iz PMI PMBOK (Project Management Institute Project Management Body of Knowledge). Spoznali boste nekatere ključne procese projektnega vodenja ter področja znanja za uspešno izvajanje projektnega vodenja.

Delavnica vsebuje predavanja, ki spodbuja diskusijo med slušatelji.

Slušatelji:

Slušatelji delavnice so vsi udeleženci v projektih, ki bi želeli pridobiti ali utrditi znanja na področju projektnega vodenja.

Predznanja in predpogoji

Predpogojev za udeležbo ni. Bo pa razumevanje na delavnici lažje, če že imate izkušnje s projektnim vodenjem ali sodelovanjem v projektih.

Cilj delavnice

Na delavnici boste dobili vpogled v:

 • Potrebne veščine in kompetence za izvajanje projektnega vodenja.
 • Procese vzpostavitve, planiranja, izvajanja, spremljanja, nadziranja in zaključevanja projekta.
 • Temeljna znanja projektnega vodenja, ki so potrebna za obvladovanje obsega, časa, stroškov, kakovosti, človeških virov, komuniciranja, tveganj in oskrbovanja projekta.

Vsebina delavnice:

 • Uvod v projektno vodenje
 • Odgovornosti in kompetence projektnih vodij
 • Organizacija in projektno vodenje
 • Pregled procesov projektnega vodenja in področij znanj v projektnem vodenju
 • Projektno vodenje v zagonu projekta
 • Projektno vodenje pri organizaciji in pripravi projektnega dela
 • Projektno vodenje v izvedbi projekta
 • Projektno vodenje v zaključku projekta

Application form (treated as an order form)

Participant

Payer

Shranjujem
Need assistance?
Need assistance?