Azure izobraževanja

Azure je skupek IT storitev kot so strežniki, hramba podatkov, podatkovne baze, networking, podpora za aplikacije in mnogo drugih. Z njihovo uporabo lahko izvedete hitrejše re-inovacije vaših idej in dosegate nižje stroške za vaše razvojne cilje. Microsoft Azure oblačna storitev omogoča nižjo ceno infrastruktue, hitreje lahko izvedete svoje ideje in ste tako tudi bolj produktivni. Microsoft Azure storitve vam omogočijo tudi boljšo performančnost, večjo varnost vaše IT infrastrukture in možnost za hitrejšo globalno širitev.


10979SATVMicrosoft Azure Fundamentals

 

10992Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

 

10993SATVIntegrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

 

20533SATVImplementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

 

AZ-BCSATVOffice 365 & Azure Bootcamp