Izkoristite javna sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

08.01.2018

Na voljo 8,8 milijonov EUR

Ste vedeli, da bo v Sloveniji  čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let? Prav te spremembe narekujejo oblikovanje novih sistemskih razvojnih izhodišč, ki bodo posameznikom (in generacijam) zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje, socialnim sistemom vzdržnost, gospodarstvu pa razvoj. Pred kratkim je Sklad objavil javno povabilo za zbiranje ponudb, z  namenom spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih (starejših od 45 let) in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.  Namenjenih je kar 8,8 milijonov EUR.

Predmet sofinanciranja je:

- Sklop A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

- Sklop B: Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:

  • izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
  • udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
  • usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija (priprava in potrditev) dodatne kvalifikacije).

 

Spodbude so namenjene vsem podjetjem, tako mikro, malim, srednjim in velikim gospodarskim družbam (podjetjem).

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2018 in 2019. 

Ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 15. 1. 2018 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 3. 2018.

Povabilo in ostalo dokumentacijo najdete tukaj.

V Kompas Xnet-u vam lahko pri tem pomagamo s pripravo, strategijo, analizo izobraževalnih potreb in z bogatim izobraževalnim programom. Časa za pripravo je zelo malo, zato priporočamo, da se povežemo čimprej. Prosimo  pokličite nas na 01 5136 990 ali nam pišete na info@kompas-xnet.si in z veseljem vam bomo pomagali.

Prijavite se na povabilo in omogočite vašim  zaposlenim, da bodo z leti še vedno zavzeti!

 


Need assistance?
Need assistance?