IT infrastruktura

Temelj za uspešno izvajanje poslovnih procesov je brezhibno delovanje vašega informacijskega sistema, pri tem pa je zelo pomembna tudi varnost vaše računalniške infrastrukture. Ključni poslovni in osebni podatki nam morajo biti vedno in povsod na voljo, obenem pa morajo biti varno shranjeni pred nepooblaščenimi obiskovalci.

Za tako vitalne sisteme morajo zato skrbeti kadri, ki imajo ustrezne izkušnje, predvsem pa dovolj poglobljeno tehnično znanje. V našem podjetju zunanje izvajanje del, t.i. outsourcing, na področju sistemske integracije in administracije izvajamo že dobrih 10 let. Izkušnje imamo tudi z razvejanimi omrežji s preko 350 računalniki in to celo na nekaj deset lokacijah.

Na nas se lahko zanesete, ko boste potrebovali strokovnjaka za redno vzdrževanje vaše računalniške infrastrukture ali občasno pomoč pri izvedbi večjih in zahtevnejših projektov. Poleg tega smo vam na voljo tudi za pomoč pri nadomeščanju odsotnosti vašega IT kadra (dopusti, bolniška, porodniški dopust, itd.).

Prepustite nadzor nad vašo IT infrastrukturo visoko special­iziranim strokovnjakom z dolgoletnimi izkušnjami.

Če v svojem podjetju nimate kadra, ki bi lahko skrbel za nemoteno delovanje strojne in programske opreme, lahko tovrsten nadzor prepustite nam. Nudimo vam naslednje storitve:

Pomoč in svetovanje

 • pri načrtovanju, postavitvi, upravljanju, nadzoru in vzdrževanju varnosti omrežja, strežnikov, delovnih postaj ter druge opreme
 • pri motnjah, migracijah ter nadgradnjah strojne in programske opreme

Sistemska integracija - zaključeni projekti, kjer v določenem trenutku uvajate nove funkcionalnosti v poslovni proces, menjate amortizirano opremo, izvajate nadgradnje ipd. V sklopu tovrstnih projektov vam nudimo:

 • Načrtovanje potrebne infrastrukture
 • Dobavo strojne in programske opreme (strežniki, delovne postaje, prenosniki, tiskalniki, komunikacijska oprema, …)
 • Napeljavo, nadgradnjo ali zamenjavo pasivne mrežne opreme
 • Načrtovanje, postavitev in konfiguracijo lokalnega omrežja
 • Postavitev in konfiguracijo datotečnih, poštnih in spletnih strežnikov
 • Postavitev in konfiguracijo strežnikov za podporo skupinskemu delu, pošiljanje neposrednih sporočil, skupinsko urejanje dokumentov ter druge strežniške aplikacije
 • Postavitev in konfiguracijo delovnih postaj
 • Varnostni pregled in nadzor okolja

Sistemska administracija - deloma ali v celoti prevzamemo v upravljanje vašo IT infrastrukturo:

 • Vzdrževanje računalniških sistemov
 • Vzdrževanje lokalnega omrežja
 • Varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov
 • Dnevni nadzor delovanja
 • Po potrebi optimizacija sistemov
 • Redno vzdrževanje varnostnih politik, protivirusne zaščite, ipd.
 • Vzdrževanje delovnih postaj, periferne in komunikacijske opreme
 • Sodelovanje pri aplikacijah in sistemih zunanjih dobaviteljev
 • Svetovanje pri nakupu, dobavi programske in strojne opreme

Pomoč uporabnikom na daljavo – HelpDesk

Celovite rešitve za podjetja