Kompas Xnet

Kontakt

Kompas Xnet d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana

TRR: 
    Acc.No.: 61000-0007673144
    DELAVSKA HRANILNICA D.D. Ljubljana,
    SWIFT Code: HDELSI22
    IBAN   Code: SI56 6100 0000 7673 144

ID za DDV: SI51765225
Matična številka: 5908353

Telefon: 01 5136 990

Telefaks: 01 5136 999
e-pošta: info@kompas-xnet.si
Spletna stran: http://www.kompas-xnet.si

Kje smo?

Stegne 7, Ljubljana - IV. nadstropje (poslovna stavba S7, v kateri se nahajata tudi Fotona in AKOS).