Učilnice


Imamo vrhunsko opremljene računalniške učilnice, ki zagotavljajo odlične delovne pogoje za vse nivoje zahtevnosti izobraževalnih programov. 3 učilnice sprejmejo največ 12 udeležencev, četrta 6, peta pa največ 8 ljudi.

V najnovejši učilnici sta nameščena kar po 2 LCD monitorja, saj vse več zahtevnih tehničnih tečajev spremlja e-gradivo, ki ga lahko udeleženci nemoteno uporabljajo na dodatnem monitorju.
To je edinstvena postavitev, ki nas zagotovo uvršča v sam vrh med tehnično izobraževalnimi centri.

V učilnicah so seveda tudi projekcijske enote in table, ki predavateljem olajšajo predstavitev in razlago.

Lastna tehnična podpora zagotavlja nemoteno delovanje opreme ves čas tečaja. Na voljo pa imamo tudi rezervno opremo, v primeru, da pride do hujših okvar.