Transferji

Namen aplikacije je zbrati in poenotiti vhodne podatke pri naročanju prevozov ter omogočiti boljši pregled in lažje razporejanje lastnih in/ali najetih vozil po prejetih naročilih.
Kompas d.d. 2007