MJU

Za naročnika smo izvedli pilotno postavitev internega portala na platformi SharePoint 2013. Portal je vključeval večinoma OOTB funkcionalnosti z nekaj minimalnega razvoja. Prav tako smo naročniku pomagali pri uporabi s konzultacijami.


Microsoft za Ministrstvo za javno upravo 2015