Actual

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo portala iz SharePoint 2007 na SharePoint 2013. Na novo je bilo razvitih nekaj dodatnih funkcionalnosti, portal pa je bil skonfiguriran za delo v večdomenskem omrežju.
Actual 2016