Družbena odgovornost


Naša družbena odgovornost je usmerjena k ljudem. Dokazujemo jo s tem, da se solidarno odzovemo na vsako stisko v kateri se znajdejo zaposleni in njihove družine.
Nesrečo skušamo olajšati tako z materialno pomočjo, kot tudi z občutkom, da prizadeti v težavah niso sami.

Ob naravnih nesrečah smo se vedno vključili v odpravljanje posledic z ustreznimi humanitarnimi prispevki. Pogosto se odzovemo tudi na prošnje različnih dobrodelnih društev in humanitarnih organizacij.

V letu 2010 smo za Unicef Slovenija izdelali novo spletno stran, ki jo tudi vzdržujemo in posodabljamo.

Najpomembnejši pa je naš prispevek pri delovanju društva Beli obroč Slovenije, s katerim tesno sodelujemo že od leta 2007.

Da nam ni vseeno, kako bodo živeli jutri, pa dokazujemo s skrbjo za okolje. Že nekaj let pridno ločujemo odpadke in s svojim zgledom poskušamo pritegniti tudi ostale. Uspelo nam je, da je tem težnjam prisluhnila cela poslovna hiša, s čimer smo dosegli, da imamo tudi pred stavbo ekološki otok.

Že drugo leto zapored bomo sodelovali tudi v projektu Simbioza, kjer bomo ponovno pomagali izboljšati računalniško pismenost starejših v Sloveniji.